Zajištění projektové činnosti od architektonické studie, dokumentace pro Územní řízení, kompletní projektová dokumentace pro Stavební povolení po kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci

Zajištění veškeré činnosti související se získáním Územního povolení, Stavebního povolení a Kolaudačního rozhodnutí. Výstavba rodinných domů, rekreačních objektů a bytových domů na klíč, dále pak opravy a rekonstrukce stávajících objektů, drobné stavební práce a opravy, odvodnění staveb.

Výstavba rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů, penzionů, hotelů, průmyslových a zemědělských staveb dle zákazníkem dodaných nebo námi zpracovaných projektů.

Montáže, opravy, údržba a revize elektrických zařízení včetně hromosvodů, domovní elektroinstalace, kladení zemních kabelu do 22 kV, přeložky kabelových tras. Provádění veškerých zemních prací, včetně specifik jako čištění rybníků a vodotečí.

Provádění protlaků pod komunikacemi DN 90, DN 130. Výstavba zpevněných ploch, opravy živičných povrchů, terénní úpravy.

Výstavba kanalizačního a vodovodního řadu, telekomunikační montáže a opravy. Doprava tuhých i sypkých hmot, prodej stavebních materiálů.